Advansor
webinars

webinars

 

webinars sustainable
CO2 solutions

Learn from our customers how
CO2 can make a difference for
your economic performance
and the climate.

join us online!

 

 

Webinars in English

The times mentioned below are all on CET time zone.

Kristian Breitenbauch

Advansor Webinar - Energy efficient and sustainable climate solutions combining cooling and heating

17. November 2022 15:00 — 17. November 2022 16:00
Hosted by Kristian Breitenbauch
We need to stop burning things to stay warm. Learn how you can avoid using fossil fuels like gas and at the same time obtain higher energy efficiency with a combined cooling and heating solution. With a combined climate solution, you can use the excess heat from the cooling process for comfort heating, hot tap water or even selling it to the grid. Learn from lots of customer cases from smaller supermarkets to big industrial production sites.
Casper Christiansen

Advansor Webinar - Heat Pumps for commercial and industrial applications

1. December 2022 15:00 — 1. December 2022 16:00
Hosted by Casper Christiansen
Heat pumps are more relevant than ever, and Advansor has been producing heat pumps for commercial and industrial installations like hotels, schools, nurseries, and district heating plants since 2006. Learn from our customer cases using CO2 heat pumps up to 10 MW how you can get a sustainable and energy efficient solution with up to 60% energy savings.
Anders Mønsted

Advansor Webinar - Industrial cooling and heating solutions

18. January 2023 15:00 — 18. January 2023 16:00
Hosted by Anders Mønsted
A combined CO2 cooling and heating solution is often the most sustainable and energy efficient solution when it comes to installations like distribution centres, processing plants and even district heating plants. Based on the natural refrigerant CO2 the solutions can be used for almost any application ensuring lower energy consumption, lower maintenance costs and a sustainable solution contributing to reaching your climate action goals.

 

Webinars in Polish

Piotr Wacławek

Webinarium Advansor - Energooszczędne i zrównoważone rozwiązania klimatyczne łączące chłodzenie i ogrzewanie

16. November 2022 15:00 — 16. November 2022 16:00
Prowadzone przez Piotr Wacławek
Musimy przestać utrzymywać ciepło za pomocą spalania. Dowiedz się, jak uniknąć stosowania paliw kopalnych, takich jak gaz, a jednocześnie uzyskać wyższą efektywność energetyczną dzięki połączeniu rozwiązań chłodniczych i grzewczych. Dzięki połączonemu rozwiązaniu klimatyzacyjnemu nadmiar ciepła z procesu chłodzenia można wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej, a nawet sprzedawać go do sieci. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj sie z wieloma przypadkami zastosowań u... Zobacz więcej
Piotr Wacławek

Webinarium Advansor - Przemysłowe rozwiązania chłodnicze i grzewcze

27. January 2023 15:00 — 27. January 2023 16:00
Prowadzone przez Piotr Wacławek
Połączenie chłodzenia i ogrzewania CO2 jest często najbardziej zrównoważonym i energooszczędnym rozwiązaniem w przypadku instalacji takich jak centra dystrybucji, zakłady przetwórcze, a nawet ciepłownie. Te oparte na naturalnym czynniku chłodniczym CO2 rozwiązania można wykorzystywać do niemal każdego zastosowania osiągając niższe zużycie energii, niższe koszty konserwacji i uzyskując zrównoważone rozwiązanie przyczyniające się do osiągnięcia celów działań na rzecz klimatu.