Advansor
technical-training-online

technical-training-online

TECHNICAL TRAINING ONLINE
Modules in English or Polish

We’ve taken the best of two worlds. Our popular training courses have gone online. We offer basis technical knowledge about CO2 and fill you in on the best practice. We focus on “how to” and you’ll learn about Advansor’s CO2 racks – without getting your hands dirty.

In English In Polish

 

 

ONLINE TRAINING IN ENGLISH

The times mentioned below are all on CET time zone.

Hamed Benkaaba

Module 1 - Technical documentation on Advansor Racks Autumn 2024

2. September 2024 15:00 — 2. September 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- How to access​ (manuals, diagrams and lists)​

- PI-diagram – Advansor standard

- BOM - what can you find in it​

- Electrical diagram

- Compressor calc​ulation

- How to access​ (manuals, diagrams and lists)​

- PI-diagram – Advansor standard

- BOM - what can you find in it​

- Electrical diagram

- Compressor calc​ulation

Hamed Benkaaba

Module 2 - Function and design of the discharge side on the rack and focus points during installation Autumn 2024

9. September 2024 15:00 — 9. September 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- Main Components on discharge side

- PI walkthrough

- MT Discharge Safety - troubleshooting on compressor errors

- Gas Cooler and High Pressure Valve - how it is controlled

- Gas Ejector - how it is controlled

- Main Components on discharge side

- PI walkthrough

- MT Discharge Safety - troubleshooting on compressor errors

- Gas Cooler and High Pressure Valve - how it is controlled

- Gas Ejector - how it is controlled

Hamed Benkaaba

Module 3 - Function and design of gasbypass valve/IT compressor and liquid line of the rack Autumn 2024

16. September 2024 15:00 — 16. September 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- Main Components

- PI Walkthrough

- Receiver - regulation /GPV

- IT Compressor/AC - oil challenges and solution

- Liquid Line - how it is controlled

- Liquid Injection - how it is controlled

- Main Components

- PI Walkthrough

- Receiver - regulation /GPV

- IT Compressor/AC - oil challenges and solution

- Liquid Line - how it is controlled

- Liquid Injection - how it is controlled

Hamed Benkaaba

Module 4 - Function, design and commissioning of heat recovery Autumn 2024

23. September 2024 15:00 — 23. September 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- PI walkthrough

- Relevant on site “need to know”

- How does it work - what to be aware of as contractor/system designer

- How to communicate with the controller - Signals from/to

- Design and the heat recovery system

- PI walkthrough

- Relevant on site “need to know”

- How does it work - what to be aware of as contractor/system designer

- How to communicate with the controller - Signals from/to

- Design and the heat recovery system

Hamed Benkaaba

Module 5 - Function and design of LT compressors and LT desuperheater Autumn 2024

30. September 2024 15:00 — 30. September 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- Main Components

- PI walkthrough

- LT line

- Heat Exchanger in receiver

- De Superheater

- Hot gas dump

- Hot gas defrost

- Main Components

- PI walkthrough

- LT line

- Heat Exchanger in receiver

- De Superheater

- Hot gas dump

- Hot gas defrost

Hamed Benkaaba

Module 6 - How to prepare for commissioning Autumn 2024

7. October 2024 15:00 — 7. October 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- Easiest way to evacuate

- How is Advansor oil system working

- How to fill oil in different platforms, CuBig, Steel(X), ValuePack, MiniBooster

- Sensors in oil system

- Gas filling

- Easiest way to evacuate

- How is Advansor oil system working

- How to fill oil in different platforms, CuBig, Steel(X), ValuePack, MiniBooster

- Sensors in oil system

- Gas filling

Hamed Benkaaba

Module 7 - How to commission an Advansor system Autumn 2024

21. October 2024 15:00 — 21. October 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- Evaporator check

- Gas cooler

- I/O test

- Gas filling

- Liquid filling/leakage test of EEV

- Evaporator check

- Gas cooler

- I/O test

- Gas filling

- Liquid filling/leakage test of EEV

Hamed Benkaaba

Module 8 - How to service an Advansor rack Autumn 2024

28. October 2024 15:00 — 28. October 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

-Oil test

- Oil filter change

- Filter drier change

- Materials to bring, what to be aware of

- Is the unit performing well?

- Troubleshooting the system

-Oil test

- Oil filter change

- Filter drier change

- Materials to bring, what to be aware of

- Is the unit performing well?

- Troubleshooting the system

Hamed Benkaaba

Module 9 - How to work with Advansor aftersales Autumn 2024

4. November 2024 15:00 — 4. November 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- Service level and support world wide

- Guarantee - Technical Service

- Technical Documentation, Customer Portal, How-To videos and Newsletters

- Commissioning - onsite and online

- Spare parts

- Service level and support world wide

- Guarantee - Technical Service

- Technical Documentation, Customer Portal, How-To videos and Newsletters

- Commissioning - onsite and online

- Spare parts

Hamed Benkaaba

Module 10 - Function/design of Advansor Chiller and pump module Autumn 2024

11. November 2024 15:00 — 11. November 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- Main Components on our Chiller modules

- Std programming – requirements/ what to be aware of

- Pump Module - function and design

- Connections between Module and rack

- Main Components on our Chiller modules

- Std programming – requirements/ what to be aware of

- Pump Module - function and design

- Connections between Module and rack

Hamed Benkaaba

Module 11 - Function/design of Low Superheat and Ultra-Low Superheat modules Autumn 2024

18. November 2024 15:00 — 18. November 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- Main Components - Ultra-Low Superheat Module

- Ultra-Low Superheat function and design

- Main Components - ValuePack Low Superheat

- ValuePack Low Superheat function and design - requirements for installation

- Pressure drop and system managers

- Commissioning

- Main Components - Ultra-Low Superheat Module

- Ultra-Low Superheat function and design

- Main Components - ValuePack Low Superheat

- ValuePack Low Superheat function and design - requirements for installation

- Pressure drop and system managers

- Commissioning

Hamed Benkaaba

Module 12 - Function/design and commissioning of the heat recovery: advanced. Advansor Heat Pumps Autumn 2024

25. November 2024 15:00 — 25. November 2024 16:00
Hosted by Hamed Benkaaba

- PI walkthrough

- How does it work

- Additional heat - false load evaporator

- Relevant on site “need to know”

- What to be aware of as contractor/system designer.

- Advansor heat pumps

- PI walkthrough

- How does it work

- Additional heat - false load evaporator

- Relevant on site “need to know”

- What to be aware of as contractor/system designer.

- Advansor heat pumps

 

ONLINE TRAINING IN POLISH

Piotr Lakomiec

Moduł 1 - Jak znaleźć, czytać oraz rozumieć różne dokumentacje Jesień 2024

3. September 2024 9:00 — 3. September 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Jak znaleźć dokumentację (intrukcja obsługi, schematy, lista części)

- Schemat PI - standard Advansora

- BOM - lista części w agregacie, co można na niej znaleźć

- Schemat elektryczny

- Kalkulacja sprężarki

- Jak znaleźć dokumentację (intrukcja obsługi, schematy, lista części)

- Schemat PI - standard Advansora

- BOM - lista części w agregacie, co można na niej znaleźć

- Schemat elektryczny

- Kalkulacja sprężarki

Piotr Lakomiec

Moduł 2 - Funkcje/projektowanie lini tłocznej w agregacie oraz ważne aspekty podczas instalacji Jesień 2024

10. September 2024 9:00 — 10. September 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy strony tłocznej - omówienie PI

- Zabezpieczenie tłoczenia MT - rozwiązywanie problemów ze sprężarką

- Jak sterowane są chłodnica gazu i zawór wysokiego ciśnienia

- Gas Ejector - jak jest sterowany

- Główne elementy strony tłocznej - omówienie PI

- Zabezpieczenie tłoczenia MT - rozwiązywanie problemów ze sprężarką

- Jak sterowane są chłodnica gazu i zawór wysokiego ciśnienia

- Gas Ejector - jak jest sterowany

Piotr Lakomiec

Moduł 3 - Funkcje/projektowanie zaworu gasbypass/sprężarki IT oraz linia cieczowa w agregacie oraz jak na siebie wpływają Jesień 2024

17. September 2024 9:00 — 17. September 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy - omówienie PI

- Zbiornik regulcja/GPV

- Sprężarka it/AC - gospodarka olejowa, rozwiązania

- Linia cieczowa - Jak jest sterowana

- Uzupełnianie czynnika -jak jest sterowany

- Główne elementy - omówienie PI

- Zbiornik regulcja/GPV

- Sprężarka it/AC - gospodarka olejowa, rozwiązania

- Linia cieczowa - Jak jest sterowana

- Uzupełnianie czynnika -jak jest sterowany

Piotr Lakomiec

Moduł 4 - Funkcje/projektowanie oraz sprawdzenie modułu odzysku ciepła. Jak uzyskać największe korzyści z odzysku ciepła Jesień 2024

24. September 2024 9:00 — 24. September 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Schemat PI - omówienie

- Ważne na obiekcie, co musimy wiedzieć

- Jak to działa - na co należy zwrócić uwagę Jak instalator/projektant

- Jak wygląda komunikacja ze sterownikiem, sygnały in/out

- Projekt i system odzyskiwania ciepła

- Schemat PI - omówienie

- Ważne na obiekcie, co musimy wiedzieć

- Jak to działa - na co należy zwrócić uwagę Jak instalator/projektant

- Jak wygląda komunikacja ze sterownikiem, sygnały in/out

- Projekt i system odzyskiwania ciepła

Piotr Lakomiec

Moduł 5 - Jak działają sprężarki LT, jak działa LT desuperheater, dlaczego jest ważny dla niektórych instalacji Jesień 2024

1. October 2024 9:00 — 1. October 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy - omówienie PI

- Linia LT

- Wymiennik w zbiorniku

- Desuperheater

- Zrzucenie gorącego gazu

- Odmrażanie gorącym gazem

- Główne elementy - omówienie PI

- Linia LT

- Wymiennik w zbiorniku

- Desuperheater

- Zrzucenie gorącego gazu

- Odmrażanie gorącym gazem

Piotr Lakomiec

Moduł 6 - Jak przygotować się do uruchomienia Jesień 2024

15. October 2024 9:00 — 15. October 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Najłatwiejsza droga opróźnienia czynnika

- Jak działa gospodarka olejowa w agregacie

- Jak napełnić olejem różne agregaty CuBig, Steel (X), ValuePack, MiniBooster

- Czujniki w systemie olejowym

- Napełnienie gazem

- Najłatwiejsza droga opróźnienia czynnika

- Jak działa gospodarka olejowa w agregacie

- Jak napełnić olejem różne agregaty CuBig, Steel (X), ValuePack, MiniBooster

- Czujniki w systemie olejowym

- Napełnienie gazem

Piotr Lakomiec

Moduł 7 - Jak uruchomić agregat Advansora Jesień 2024

22. October 2024 9:00 — 22. October 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Sprawdzenie parowników

- Sprawdzenie gas coolera

- Test wejść/wyjść

- Napełnienie gazu

- Napełnienie cieczy/sprawdzenie zaworów EEV w parownikach

- Sprawdzenie parowników

- Sprawdzenie gas coolera

- Test wejść/wyjść

- Napełnienie gazu

- Napełnienie cieczy/sprawdzenie zaworów EEV w parownikach

Piotr Lakomiec

Moduł 8 - Jak serwisować agregat Advansora. Co należy mieć w skrzynce z narzędziami/"pod ręką" Jesień 2024

29. October 2024 9:00 — 29. October 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Badanie oleju

- Wymiana filtra olejowego

- Wymiana filtra osuszacza

- Materiały do do przyniesienia. Na co zwrócić uwagę

- Jak sprawdzić czy agregat pracuje właściwie

- Postępowanie awaryjne

- Badanie oleju

- Wymiana filtra olejowego

- Wymiana filtra osuszacza

- Materiały do do przyniesienia. Na co zwrócić uwagę

- Jak sprawdzić czy agregat pracuje właściwie

- Postępowanie awaryjne

Piotr Lakomiec

Moduł 9 - Jak wygląda współpraca z "Aftersales" - objaśnienie sposobu współpracy oraz jak możemy wspierać operatorów agregatów Jesień 2024

5. November 2024 9:00 — 5. November 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Zakres współpracy oraz wsparcie międzynarodowe

- Gwarancja

- Wsparcie techniczne

- Dokumentacja techniczna, portal klienta, gdzie znaleźć filmy i zapisać się do "newslettera"

- Uruchomienie - na obiekcie oraz onilne/zdalnie

- Części zamienne

- Zakres współpracy oraz wsparcie międzynarodowe

- Gwarancja

- Wsparcie techniczne

- Dokumentacja techniczna, portal klienta, gdzie znaleźć filmy i zapisać się do "newslettera"

- Uruchomienie - na obiekcie oraz onilne/zdalnie

- Części zamienne

Piotr Lakomiec

Moduł 10 - Działanie/konstrukcja Chillerów Advansora oraz modułów pompowych Jesień 2024

12. November 2024 9:00 — 12. November 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy w chillerach

- Programowanie STD - wymagania/na co zwrócić uwagę

- Moduł pompowy - działania oraz konstrukcja

- Połączenie pomiędzy modułem a agregatem

- Główne elementy w chillerach

- Programowanie STD - wymagania/na co zwrócić uwagę

- Moduł pompowy - działania oraz konstrukcja

- Połączenie pomiędzy modułem a agregatem

Piotr Lakomiec

Moduł 11 - Działanie/konstrukcja modułów Low Superheat oraz Ultra Low Superheat Jesień 2024

19. November 2024 9:00 — 19. November 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy - w module Ultra-Low Superheat

- Modul Ultra-Low Superheat - działanie oraz konstrukcja

- Główne elementy - w Valuepack Low Superheat

- Valuepack Low Superheat - działanie oraz konstrukcja

- Wymagania instalacyjne - spadek ciśnienia oraz menedżer systemu

- Uruchamianie

- Główne elementy - w module Ultra-Low Superheat

- Modul Ultra-Low Superheat - działanie oraz konstrukcja

- Główne elementy - w Valuepack Low Superheat

- Valuepack Low Superheat - działanie oraz konstrukcja

- Wymagania instalacyjne - spadek ciśnienia oraz menedżer systemu

- Uruchamianie

Piotr Lakomiec

Moduł 12 - Działanie/konstrukcja oraz uruchomienie modułu odzysku ciepła - zawansowane. Pompy ciepła Advansora Jesień 2024

26. November 2024 9:00 — 26. November 2024 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Omówienie PI - zasada działania

- Dodatkowe ciepło - fałszywe obciążenie parownika

- Ważne na obiekcie "co należy wiedzieć"

- Na co zwrócić uwagę jako instalator/projektant

- Pompy ciepła Advansora

- Omówienie PI - zasada działania

- Dodatkowe ciepło - fałszywe obciążenie parownika

- Ważne na obiekcie "co należy wiedzieć"

- Na co zwrócić uwagę jako instalator/projektant

- Pompy ciepła Advansora