Advansor
technical-training-online

technical-training-online

TECHNICAL TRAINING ONLINE
Modules in English or Polish

We’ve taken the best of two worlds. Our popular training courses have gone online. We offer basis technical knowledge about CO2 and fill you in on the best practice. We focus on “how to” and you’ll learn about Advansor’s CO2 racks – without getting your hands dirty.

 

ONLINE TRAINING IN ENGLISH

The times mentioned below are all on CET time zone.

Mads S. Jensen

Module 1 - Technical documentation on Advansor Racks Autumn 2023

5. September 2023 15:00 — 5. September 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- How to access​ (manuals, diagrams and lists)​
- PI-diagram – Advansor standard
- BOM - what can you find in it​
- Electrical diagram
- Compressor calc​ulation

- How to access​ (manuals, diagrams and lists)​
- PI-diagram – Advansor standard
- BOM - what can you find in it​
- Electrical diagram
- Compressor calc​ulation

Mads S. Jensen

Module 2 - Function and design of the discharge side on the rack and focus points during installation Autumn 2023

12. September 2023 15:00 — 12. September 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components on discharge side
- PI walkthrough
- MT Discharge Safety - troubleshooting on compressor errors
- Gas Cooler - sensor placement, air around gascooler
- High Pressure Valve
- Gas Ejector - how it is controlled

- Main Components on discharge side
- PI walkthrough
- MT Discharge Safety - troubleshooting on compressor errors
- Gas Cooler - sensor placement, air around gascooler
- High Pressure Valve
- Gas Ejector - how it is controlled

Mads S. Jensen

Module 3 - Function and design of gasbypass valve/IT compressor and liquid line of the rack Autumn 2023

19. September 2023 15:00 — 19. September 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components
- PI Walkthrough
- Receiver - regulation /GPV
- IT Compressor/AC - oil challenges and solution
- Liquid Line
- How it is controlled
- Liquid Injection

- Main Components
- PI Walkthrough
- Receiver - regulation /GPV
- IT Compressor/AC - oil challenges and solution
- Liquid Line
- How it is controlled
- Liquid Injection

Mads S. Jensen

Module 4 - Function, design and commissioning of heat recovery Autumn 2023

26. September 2023 15:00 — 26. September 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- PI walkthrough, - Relevant on site “need to know”
- How does it work - what to be aware of as contractor/system designer
- How to communicate with the controller
- Signals from/to

- PI walkthrough, - Relevant on site “need to know”
- How does it work - what to be aware of as contractor/system designer
- How to communicate with the controller
- Signals from/to

Mads S. Jensen

Module 5 - Function and design of LT compressors and LT desuperheater Autumn 2023

3. October 2023 15:00 — 3. October 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components
- PI walkthrough
- LT line
- Heat Exchanger in receiver
- De Superheater
- Hot gas dump
- Hot gas defrost

- Main Components
- PI walkthrough
- LT line
- Heat Exchanger in receiver
- De Superheater
- Hot gas dump
- Hot gas defrost

Mads S. Jensen

Module 6 - How to prepare for commissioning Autumn 2023

10. October 2023 15:00 — 10. October 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Easiest way to evacuate
- How is Advansor oil system working
- How to fill oil in different platforms, CuBig, Steel(X), ValuePack, MiniBooster
- Sensors in oil system
- Gas filling

- Easiest way to evacuate
- How is Advansor oil system working
- How to fill oil in different platforms, CuBig, Steel(X), ValuePack, MiniBooster
- Sensors in oil system
- Gas filling

Mads S. Jensen

Module 7 - How to commission an Advansor system Autumn 2023

17. October 2023 15:00 — 17. October 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Evaporator check
- Gas cooler
- I/O test
- Gas filling
- Liquid filling/leakage test of EEV

- Evaporator check
- Gas cooler
- I/O test
- Gas filling
- Liquid filling/leakage test of EEV

Mads S. Jensen

Module 8 - How to service an Advansor rack Autumn 2023

24. October 2023 15:00 — 24. October 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Oil filter change
- Filter drier change
- Materials to bring, what to be aware of
- Is the unit performing well?

- Oil filter change
- Filter drier change
- Materials to bring, what to be aware of
- Is the unit performing well?

Mads S. Jensen

Module 9 - How to work with Advansor aftersales Autumn 2023

31. October 2023 15:00 — 31. October 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Service level and support world wide
- Guarantee
- Technical Service
- Technical Documentation, Customer Portal, How-To videos and Newsletters
- Commissioning - onsite and online
- Spare parts

- Service level and support world wide
- Guarantee
- Technical Service
- Technical Documentation, Customer Portal, How-To videos and Newsletters
- Commissioning - onsite and online
- Spare parts

Mads S. Jensen

Module 10 - Function/design of Advansor Chiller and pump modules Autumn 2023

7. November 2023 15:00 — 7. November 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components on our chiller modules
- Std programming – requirements/ what to be aware of
- Flooded chiller - function and design
- Pump module - function and design
- Connections between module and rack

- Main Components on our chiller modules
- Std programming – requirements/ what to be aware of
- Flooded chiller - function and design
- Pump module - function and design
- Connections between module and rack

Mads S. Jensen

Module 11 - Function/design of Low Superheat and Ultra-Low Superheat modules Autumn 2023

14. November 2023 15:00 — 14. November 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main components
- Ultra-Low Superheat module
- Ultra-Low Superheat Function and design
- Requirements for installation - pressure drop and system managers
- Commissioning

- Main components
- Ultra-Low Superheat module
- Ultra-Low Superheat Function and design
- Requirements for installation - pressure drop and system managers
- Commissioning

Mads S. Jensen

Module 12 - Function/design and commissioning of the heat recovery: advanced. Advansor Heat Pumps Autumn 2023

21. November 2023 15:00 — 21. November 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- PI walkthrough - How does it work
- Additional heat - false load evaporator
- Relevant on site “need to know”
- What to be aware of as contractor/system designer.
- Advansor heat pumps

- PI walkthrough - How does it work
- Additional heat - false load evaporator
- Relevant on site “need to know”
- What to be aware of as contractor/system designer.
- Advansor heat pumps

 

ONLINE TRAINING IN POLISH

Piotr Lakomiec

Moduł 1 - Jak znaleźć, czytać oraz rozumieć różne dokumentacje Jesień 2023

5. September 2023 9:00 — 5. September 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Jak znaleźć dokumentację (intrukcja obsługi, schematy, lista części)
- Schemat PI - standard Advansora
- BOM - lista części w agregacie, co można na niej znaleźć
- Schemat elektryczny
- Kalkulacja sprężarki

- Jak znaleźć dokumentację (intrukcja obsługi, schematy, lista części)
- Schemat PI - standard Advansora
- BOM - lista części w agregacie, co można na niej znaleźć
- Schemat elektryczny
- Kalkulacja sprężarki

Piotr Lakomiec

Moduł 2 - Funkcje/projektowanie lini tłocznej w agregacie oraz ważne aspekty podczas instalacji Jesień 2023

12. September 2023 9:00 — 12. September 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy strony tłocznej - omówienie PI
- Zabezpieczenie tłoczenia MT - rozwiązywanie problemów ze sprężarką
- Gas cooler - montaż czujników (powrotu oraz otoczernia GC)
- Zawór wysokiego ciśnienia HPV
- Gas Ejector - jak jest sterowany

- Główne elementy strony tłocznej - omówienie PI
- Zabezpieczenie tłoczenia MT - rozwiązywanie problemów ze sprężarką
- Gas cooler - montaż czujników (powrotu oraz otoczernia GC)
- Zawór wysokiego ciśnienia HPV
- Gas Ejector - jak jest sterowany

Piotr Lakomiec

Moduł 3 - Funkcje/projektowanie zaworu gasbypass/sprężarki IT oraz linia cieczowa w agregacie oraz jak na siebie wpływają Jesień 2023

19. September 2023 9:00 — 19. September 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy - omówienie PI
- Zbiornik regulcja/GPV
- Sprężarka IT/AC - gospodarka olejowa, rozwiązania
- Linia cieczowa
- Jak jest sterowana
- Uzupełnianie czynnika

- Główne elementy - omówienie PI
- Zbiornik regulcja/GPV
- Sprężarka IT/AC - gospodarka olejowa, rozwiązania
- Linia cieczowa
- Jak jest sterowana
- Uzupełnianie czynnika

Piotr Lakomiec

Moduł 4 - Funkcje/projektowanie oraz sprawdzenie modułu odzysku ciepła. Jak uzyskać największe korzyści z odzysku ciepła Jesień 2023

3. October 2023 9:00 — 3. October 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Schemat PI - omówienie
- Ważne na obiekcie, co musimy wiedzieć
- Jak to działa - na co należy zwrócić uwagę jak instalator/projektant
- Jak wygląda komunikacja ze sterownikiem, sygnały in/out

- Schemat PI - omówienie
- Ważne na obiekcie, co musimy wiedzieć
- Jak to działa - na co należy zwrócić uwagę jak instalator/projektant
- Jak wygląda komunikacja ze sterownikiem, sygnały in/out

Piotr Lakomiec

Moduł 5 - Jak działają sprężarki LT, jak działa LT desuperheater, dlaczego jest ważny dla niektórych instalacji Jesień 2023

10. October 2023 9:00 — 10. October 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy - omówienie PI
- Linia LT
- Wymiennik w zbiorniku
- Desuperheater
- Zrzucenie gorącego gazu
- Odmrażanie gorącym gazem

- Główne elementy - omówienie PI
- Linia LT
- Wymiennik w zbiorniku
- Desuperheater
- Zrzucenie gorącego gazu
- Odmrażanie gorącym gazem

Piotr Lakomiec

Moduł 6 - Jak przygotować się do uruchomienia Jesień 2023

17. October 2023 9:00 — 17. October 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Najławiejsza droga opróźnienia czynnika
- Jak działa gospodarka olejowa w agregacie
- Jak napełnić olejem różne agregaty CUBIG, Steel (X), ValuePack, Minibooster
- Czujniki w systemie olejowym
- Napełnienie gazem

- Najławiejsza droga opróźnienia czynnika
- Jak działa gospodarka olejowa w agregacie
- Jak napełnić olejem różne agregaty CUBIG, Steel (X), ValuePack, Minibooster
- Czujniki w systemie olejowym
- Napełnienie gazem

Piotr Lakomiec

Moduł 7 - Jak uruchomić agregat Advansora Jesień 2023

31. October 2023 9:00 — 31. October 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Sprawdzenie parowników
- Sprawdzenie gas coolera
- Test wejść/wyjść
- Napełnienie gazu
- Napełnienie cieczy/sprawdzenie zaworów EEV w parownikach

- Sprawdzenie parowników
- Sprawdzenie gas coolera
- Test wejść/wyjść
- Napełnienie gazu
- Napełnienie cieczy/sprawdzenie zaworów EEV w parownikach

Piotr Lakomiec

Moduł 8 - Jak serwisować agregat Advansora. Co należy mieć w skrzynce z narzędziami/"pod ręką" Jesień 2023

7. November 2023 9:00 — 7. November 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Wymiana filtra olejowego
- Wymiana filtra osuszacza
- Materiały do do przyniesienia. Na co zwrócić uwagę
- Jak sprawdzić czy agregat pracuje właściwie

- Wymiana filtra olejowego
- Wymiana filtra osuszacza
- Materiały do do przyniesienia. Na co zwrócić uwagę
- Jak sprawdzić czy agregat pracuje właściwie

Piotr Lakomiec

Moduł 9 - Jak wygląda współpraca z "Aftersales" - objaśnienie sposobu współpracy oraz jak możemy wspierać operatorów agregatów Jesień 2023

14. November 2023 9:00 — 14. November 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Zakres współpracy oraz wsparcie międzynarodowe
- Gwarancja
- Wsparcie techniczne
- Dokumentacja techniczna, Portal klienta, gdzie znaleźć filmy I zapisać się do "newslettera"
- Uruchomienie - na obiekcie oraz onilne/zdalnie
- Części zamienne

- Zakres współpracy oraz wsparcie międzynarodowe
- Gwarancja
- Wsparcie techniczne
- Dokumentacja techniczna, Portal klienta, gdzie znaleźć filmy I zapisać się do "newslettera"
- Uruchomienie - na obiekcie oraz onilne/zdalnie
- Części zamienne

Piotr Lakomiec

Moduł 10 - Działanie/konstrukcja Chillerów Advansora oraz modułów pompowych Jesień 2023

21. November 2023 9:00 — 21. November 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy w chillerach
- Programowanie STD - wymagania/na co zwrócić uwagę.
- Zalany chiller - działania oraz konstrukcja.
- Moduł pompowy - działania oraz konstrukcja.
- Połączenie pomiędzy modułem a agregatem.

- Główne elementy w chillerach
- Programowanie STD - wymagania/na co zwrócić uwagę.
- Zalany chiller - działania oraz konstrukcja.
- Moduł pompowy - działania oraz konstrukcja.
- Połączenie pomiędzy modułem a agregatem.

Piotr Lakomiec

Moduł 11 - Działanie/konstrukcja modułów Low Superheat oraz Ultra Low Superheat Jesień 2023

28. November 2023 9:00 — 28. November 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy - w module Low Superheat.
- Low Superheat - działanie oraz konstrukcja.
- Główne elementy - w module Ultra Low Superheat.
- Wymagania instalacyjne - spadek ciśnienia oraz Manager systemu.
- Uruchomienie.

- Główne elementy - w module Low Superheat.
- Low Superheat - działanie oraz konstrukcja.
- Główne elementy - w module Ultra Low Superheat.
- Wymagania instalacyjne - spadek ciśnienia oraz Manager systemu.
- Uruchomienie.

Piotr Lakomiec

Moduł 12 - Działanie/konstrukcja oraz uruchomienie modułu odzysku ciepła - zawansowane. Pompy ciepła Advansora Jesień 2023

5. December 2023 9:00 — 5. December 2023 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Omówienie PI - zasada działania.
- Dodatkowe ciepło - fałszywe obciążenie parownika.
- Ważne na obiekcie "co należy wiedzieć".
- Na co zwrócić uwagę jako instalator/projektant.
- Pompy ciepła Advansora.

- Omówienie PI - zasada działania.
- Dodatkowe ciepło - fałszywe obciążenie parownika.
- Ważne na obiekcie "co należy wiedzieć".
- Na co zwrócić uwagę jako instalator/projektant.
- Pompy ciepła Advansora.