Advansor
technical-training-online

technical-training-online

TECHNICAL TRAINING ONLINE
Modules in English or Polish

We’ve taken the best of two worlds. Our popular training courses have gone online. We offer basis technical knowledge about CO2 and fill you in on the best practice. We focus on “how to” and you’ll learn about Advansor’s CO2 racks – without getting your hands dirty.

 

ONLINE TRAINING IN ENGLISH

The times mentioned below are all on CET time zone.

Mads S. Jensen

Module 6 - How to prepare for commissioning

4. October 2022 15:00 — 4. October 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Easiest way to evacuate
- How is Advansor oil system working
- How to fill oil in different platforms, CuBig, Steel(X), ValuePack, MiniBooster
- Sensors in oil system
- Gas filling

Mads S. Jensen

Module 7 - How to commission an Advansor system

18. October 2022 15:00 — 18. October 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Evaporator check
- Gas cooler
- I/O test
- Gas filling
- Liquid filling/leakage test of EEV

Mads S. Jensen

Module 8 - How to service an Advansor rack

1. November 2022 15:00 — 1. November 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Oil filter change
- Filter drier change
- Materials to bring, what to be aware of
- Is the unit performing well?

Mads S. Jensen

Module 9 - How to work with Advansor aftersales

15. November 2022 15:00 — 15. November 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Service level and support world wide
- Guarantee - Technical Service
- Technical Documentation, Customer Portal, How-To videos and Newsletters
- Commissioning - onsite and online
- Spare parts

Mads S. Jensen

Module 10 - Function/design of Advansor Chiller and pump modules

29. November 2022 15:00 — 29. November 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components on our chiller modules
- Std programming – requirements/ what to be aware of
- Flooded chiller - function and design
- Pump module - function and design
- Connections between module and rack

Mads S. Jensen

Module 11 - Function/design of Low Superheat and Ultra-Low Superheat modules

13. December 2022 15:00 — 13. December 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main components - Ultra-Low Superheat module
- Ultra-Low Superheat Function and design
- Requirements for installation - pressure drop and system managers
- Commissioning

Mads S. Jensen

Module 12 - Function/design and commissioning of the heat recovery - advanced. Advansor Heat Pumps

20. December 2022 15:00 — 20. December 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- PI walkthrough - How does it work
- Additional heat - false load evaporator
- Relevant on site “need to know”
- What to be aware of as contractor/system designer
- Advansor heat pumps

 

ONLINE TRAINING IN POLISH

Piotr Lakomiec

Moduł 5 - Jak działają sprężarki LT, jak działa LT desuperheater, dlaczego jest ważny dla niektórych instalacji

4. October 2022 9:00 — 4. October 2022 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Główne elementy - omówienie PI
- Linia LT > Wymiennik w zbiorniku
- Desuperheater
- Zrzucenie gorącego gazu
- Odmrażanie gorącym gazem

Piotr Lakomiec

Moduł 6 - Jak przygotować się do uruchomienia

11. October 2022 9:00 — 11. October 2022 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Najławiejsza droga opróźnienia czynnika
- Jak działa gospodarka olejowa w agregacie
- Jak napełnić olejem różne agregaty CUBIG, Steel (X), ValuePack, Minibooster
- Czujniki w systemie olejowym
- Napełnienie gazem

Piotr Lakomiec

Moduł 7 - Jak uruchomić agregat Advansora

18. October 2022 9:00 — 18. October 2022 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Sprawdzenie parowników
- Sprawdzenie gas coolera
- Test wejść/wyjść
- Napełnienie gazu
- Napełnienie cieczy/sprawdzenie zaworów EEV w parownikach

Piotr Lakomiec

Moduł 8 - Jak serwisować agregat Advansora. Co należy mieć w skrzynce z narzędziami/"pod ręką".

22. November 2022 9:00 — 22. November 2022 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Wymiana filtra olejowego
- Wymiana filtra osuszacza
- Materiały do do przyniesienia. Na co zwrócić uwagę
- Jak sprawdzić czy agregat pracuje właściwie

Piotr Lakomiec

Moduł 9 - Jak wygląda współpraca z "Aftersales" - objaśnienie sposobu współpracy oraz jak możemy wspierać operatorów agregatów

29. November 2022 9:00 — 29. November 2022 10:00
Prowadzone przez Piotr Lakomiec

- Zakres współpracy oraz wsparcie międzynarodowe
- Gwarancja
- Wsparcie techniczne
- Dokumentacja techniczna, Portal klienta, gdzie znaleźć filmy I zapisać się do "newslettera"
- Uruchomienie - na obiekcie oraz onilne/zdalnie
- Części zamienne